top of page
Algemene voorwaarden PcBrains, een computer met de voorwaarden op een blad.

Algemene voorwaarden

PC Brains (KVK: 71515798), verleent u hierbij toegang tot www.pcbrains.nl
 

PC Brains behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aanspraakelijkheid

PC Brains spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PC Brains.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PC Brains. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PC Brains nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PC Brains. Kopiëren, verspreiden en elk andergebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PC Brains, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

PC Brains is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder aankondiging te wijzigen.

Een deel van het logo van PcBrains.nl

Volg ons

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page